Profile

Join date: Jan 3, 2022

About

ISOcertificering, in de meeststrikte zin, betekentdateenmanagementsysteem, productieproces, service of documentatieprocedure alle noodzakelijkeelementenbevatvoorstandaardisatie enkwaliteitsborging. iso certificering

j

jobinwason

More actions